Vzpostaviti želijo energetsko pisarno

5. 5. 2017  Avtor: V. L.

Vodstvo občine je z energetskim svetovalcem iz mreže Ensvet pred časom opravilo prve pogovore za vzpostavitev energetske pisarne. V njej bi občani lahko dobili individualne, brezplačne in neodvisne energetske nasvete s področja učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.


Takšna pisarna na primer že približno pet let deluje na Vrhniki, kjer usposobljen neodvisen energetski svetovalec občanom pomaga pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah. Svetovalci na primer povedo kako izboljšati bivalne pogoje, kako pravilno in učinkovito obnavljati hišo ali stanovanje, kako načrtovati novogradnjo in odgovorijo na ostala energetska vprašanja. Kdaj naj bi pisarna odprla svoja vrata še ni znano, na občini pa si želijo, da bi ta začela delovati v prvi polovici letošnjega leta.