Občasna delovna telesa občinskega sveta


Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom o ustanovitvi občasnega delovnega telesa, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.