O občini

O Občini Log - Dragomer


Občina Log - Dragomer je bila po izločitvi iz Občine Vrhnika z zakonom ustanovljena leta 2006 in deluje od 1. januarja 2007. Združuje tri naselja, Lukovico pri Brezovici, Dragomer in Log pri Brezovici. Ima cca 3.600 prebivalcev in obsega 11km2 . Zgodovinsko podlago za ustanovitev je imela v Občini Log, ki je delovala na istem območju med letoma 1907 in 1952. Krajše obdobje med letoma 1952 in 1956 je bilo to območje del takratne Občine Brezovica.


Viri pravijo, da so naši davni predniki bili del koliščarske naselbine že pred šest do sedem tisoč leti. Z izsuševanjem barja so se prebivalci v večji meri pričeli ukvarjati z živinorejo in poljedelstvom ter ribištvom. Tako zametki naših vasi na obrobju barja v južnem robu Polhograjskih dolomitov, ob pomebnih prometnicah, prav gotovo segajo v tiste čase. V vseh zgodovinskih obdobjih ima območje pomembno geografsko lego. Različni narodi so tod hodili in z različnimi nameni. Neizpodbitni dokaz je cesta iz časov Rimljanov. V časih ilirskih provinc naj bi v Škandrovi hiši na Logu prenočil sam cesar Napoleon. Grad Lukovec na Lukovici, na katerega nas spominja le še kakšna kamnita ostalina, omenja Valvazor v Slavi Vojvodine Kranjske.


Območje občine je večjo poselitev doživelo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Z zmerno stanovanjsko gradnjo se ustvarjajo pogoji tudi za razvoj poslovnih dejavnosti in družbeni standard. Na območju občine deluje 319 poslovnih subjektov, od tega 136 gospodarskih družb, 134 samostojnih podjetnikov, 2 pravni osebi javnega prava, 9 pravnih oseb zasebnega prava, 24 društev in 14 drugih poslovnih subjektov.Statistični podatki


 Log pri BrezoviciDragomerLukovica pri BrezoviciObčina Log - Dragomer
Število prebivalcev*1.5181.4525053.538
Površina naselja4,6 km23,7 km22,7 km211
Gostota prebivalstva341 preb/km2395 preb/km2184 preb/km2314 preb/km2
Število gospodinjstev5645031751.242
Število zaščitenih kmetij2226


 * Vir: Centralni register prebivalcev in Register tujcev, MNZ  ter register prostorskih enot, GURS; stanje 31.12.2018

** Vir: Slovenske občine v številkah 2009

*** Vir: Centralni register prebivalcev

**** Vir: Register zaščitenih kmetij

Splošni podatki


Občina LOG - DRAGOMER
Dragomer, Na Grivi 5
p.p. 9
1358 Log pri Brezovici


Tel.:  01 / 75 07 700

e-naslov: obcina@log-dragomer.si


Id za DDV: SI77778642

Matična številka: 2261154000Uradne ure

Ponedeljek: 9.00-12.00 in 13.00-15.00
Sreda:         9.00-12.00 in 14.00-17.00
Petek:         9.00-12.00


Poslovni čas sprejemne pisarne

pon., torek in četrtek: od 8.00-15.00

sreda: od 8.00-17.00

petek: od 8.00-13.00
Kontaktirajte nas


Vaše ime in priimek*
Telefon
Naslov   e-pošte*
Sporočilo za
Vaše sporočilo*

Prosimo vas, da vaše sporočilo pripravite v skladu s spletnim bontonom te spletne strani. Preberite tukaj.