Zgodovina

Ustanovitev

Občina Log - Dragomer je bila ustanovljena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi Občin ter o določitvi njihovih območij - ZUODNO-F (Uradni list RS, št. 61/06), ki je bil sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije 30. 5. 2006. Občina je s delom začela 1. 1. 2007 in združuje širše območje krajev Log, Dragomer in Lukovica.


Občina kot osnova enota lokalne samouprave in servis občanom

Delovanje občine temelji na republiški zakonodaji in lastnih predpisih. Delitveno bilanco z Občino Vrhnika smo rešili brez omembe vrednih zapletov. Vzpostavljanje tehničnih in kadrovskih pogojev za samostojno poslovanje je trajalo eno leto.


Občina v vseh pogledih deluje profesionalno in ima eno najmanjših občinskih uprav. Do sedaj je sprejela nekaj 100 različnih občinskih aktov in vse pomebnejše okoljske in proračunske zadeve obravnava na zborih občanov. Občina je sprejela tudi simbole - grb, in zastavo in določili smo 30. maj kot dan občinskega praznika. Zaradi svoje uspešnosti je bila občina imenovana za "Gazelo med občinami v letu 2009".