Predstavniki Občine v drugih organih in organizacijah

Naziv organa
Predstavnik Občine
Mandat
Opomba
Svet Zavoda OŠ Log - Dragomer   

Bernik Milena

Fon Jolanda

Kalin Mitjan

13. 2. 2016 – 12. 2. 2020


Svet ZD Vrhnika
Šabanov Hermina18. 3. 2015 - 19. 3. 2019Na podlagi Odloka o ustanovitvi
JZ ZD Vrhnika
Komisija za izdajanje glasila Naš ČasopisDavidović Katarina
Šefran Branko
18. 11. 2015 - 17. 11. 2019 
JZ Krajinski park Ljubljansko BarjeKraner Marko12. 1. 2014 - 12. 1. 2018 
Nadzorni svet JP KPV, d.o.o.Rigler Boštjan20. 5. 2013 - 20. 5. 2017 

Svet območje izpostave JZ Sklada RS za kulturne dejavnosti Vrhnika

Nataša Kogovšek9. 3. 2016 - 8. 3. 2020 

Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v ZD Vrhnika

Stanovnik Miranza časa opravljanja funkcije župana 
Zero WasteKrušič Tanja
Davidović Katarina
  
Razvojni center LURStanovnik Miranod 4. 4. 2013 - za časa opravljanja funkcije župana 
Skupščina JP KPV, d.o.o.Stanovnik Miranza časa opravljanja funkcije župana

na podlagi Odloka o ustanovitvi in organiziranju JP KPV, d.o.o. (Ur. list RS, št. 100/13)    

Skupni ustanoviteljski organ JP KPV, d.o.o.
Stanovnik Miranza časa opravljanja funkcije župana

na podlagi Odloka o ustanovitvi in organiziranju JP KPV, d.o.o. (Ur. list RS, št. 100/13)