Ceniki obveznih občinskih gospodarskih javnih služb

Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
21. 12. 2015


Sklep občinskega sveta o spremembi cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
3. 3. 2016