Razpisi in javni natečaji

Aktualni razpisi


10. 8. 2017

Javno naročilo: Sprememba namembnosti, rekonstrukcija in energetska sanacija stavbe Stara šola LogPretekli razpisi in rezultati


16. 5. 2017

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvebo projekta javno-zasebnega partnerstva - Revitalizacija objekta stara šola Log

 12. 5. 2017

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2017

 14. 4. 2017

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti, ki jih bo  v letu 2017 sofinancirala Občina Log – Dragomer
27. 3. 2017

Javni razpis za sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa v Občini Log - Dragomer v letu 2017
20. 1. 2017

Projektna dokumentacija za revitalizacijo stare šole Log


Preberi več


28. 11. 2016

Javni razpis za sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa v Občini Log - Dragomer v letu 2016
24. 10. 2016

Javni razpis za sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa v Občini Log - Dragomer za leto 2016

Razveljavljen
20. 10. 2015

Javni razpis za sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa v Občini Log - Dragomer za leto 2015/Zaključen javni razpis/


Javni razpis je zaključen28. 8. 2015

Razpis za "Zimsko vzdrževanje cest v Občini Log – Dragomer v sezoni 2015/2016" 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, Vrhnika,
vabi ponudnike, da na obrazcih, ki so sestavni del tega povabila oddajo ponudbo za:
Zimsko vzdrževanje cest v Občini Log – Dragomer, v sezoni 2015/2016 objavljen dne 28. 8. 2015 pod oznako NMV5407/2015.

25. 6. 2015
Javni natečaj za direktorja javnega podjetja Komunala Vrhnika

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11,91/11, 100/11- ski. US, 32/12,57/12,44/13- odi. US in 82/13) in Odloka o ustanovitvi in  organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. (Naš časopis št. 411/13, Ur. list RS, št. 11 0/13) Komisija za izvedbo javnega natečaja za direktorja JP KPV, d.o.o., razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTOR JAVNEGA PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d.o.o.

Aktualni natečaji


19. 7. 2017

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za splošne zadevePretekli natečaji


15. 6. 2017

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas Višji svetovalec za komunalne zadeve26. 4. 2017

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas Višji svetovalec za splošne zadeve26. 4. 2017

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas Višji svetovalec za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje25. 5. 2015

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec – za komunalne zadeve v Občinski upravi Občine Log - Dragomer19. 5. 2015

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec – za komunalne zadeve v Občinski upravi Občine Log - Dragomer (nadomeščanje javne uslužbenke na porodniškem dopustu)24. 12. 2014

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE OBČINE LOG - DRAGOMER, ki se opravlja v nazivu podsekretar.