SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH VSEBIN IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA OBČINE LOG - DRAGOMER V LETU 2022

20. 1. 2022
20.01.2022
Javni razpisi in javni natečaji
31.12.2022 do 00:00