Poziv za predloge kandidatov za člane Občinske volilne komisije

26. 4. 2022
26.04.2022
Objave in pozivi
17.05.2022 do 12:00