NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN PARC. ŠT. 920/24, 920/30, 920/31 IN 920/40, VSE K.O. 1996 - LOG

20. 7. 2022
20.07.2022
Namere, odločbe, pobude
09.08.2022 do 00:00
430-30/2022
Majda Volčanšek
majda.volcansek@log-dragomer.si